Moje služby

Čo ponúkam

Žijeme v absolútnom protiklade s požiadavkami tela a mysle, ktoré sa vytvárali milióny rokov. A to je hlavný dôvod vysokého percenta psychických a fyzických ochorení, ktoré sú úplne zbytočné a prinášajú finančné straty firmám a spôsobujú problémy pri zabezpečovaní prevádzky na pracovišti. 
Samozrejme, že nie je možné donútiť zamestnancov k zdravému životnému štýlu, ale je možné je motivovať, ukazovať možnosti a robiť osvetu, ktorá je vždy jednodušší a ekonomická. 
Áno, chce to čas a neustále pripomínanie významu starostlivosti o seba a predovšetkým zdôraznenie vlastnej zodpovednosti za to, ako som zdravý.

Zamerať sa na minimalizáciu finančných strát na pracovisku v dôsledku PN OBP už odviedla veľký kus práce, ale je potrebné prejsť na prevenciu nebadateľných zmien, ktoré až po dlhšej dobe vyústia v problém prejavený práceneschopnosťou.  

Cesta za úspechom - kto by ho nechcel mať a zažiť? Čo obnáša putovanie za ním,

programy pre firmy:
Výkonný mozog - ako ho získať , ako s ním zaobchádzať? Musíte poznať jeho požiadavky, špecifiká, jeho biorytmus.

Život na stoličke  - žijeme v absolútnom protiklade požiadaviek tela a mysle, ktoré sa vytvárali milióny rokov. A to je hlavný dôvod vysokého percenta psychických a fyzických ochorení, ktoré sú úplne zbytočné.   

Cesta za úspechom - kto by ho nechcel mať a zažiť? Čo obnáša putovanie za ním, ako sa na "cestu" pripraviť
                                       a čoho sa báť a čoho sa nebáť?    

Nordic walking - jedinečná pohybová aktivita. Je iba málo zdravotných problémov, pri ktorých nie je účinná
                              Stiahnuť

Mnemotechniky - za jediný deň nám okolo uší prefrčí viac informácií, ako kedysi ľuďom za celý život. Ako pomôcť svojej pamäti? Naučte sa mnemotechniku   Stiahnuť

Ticho a samota - dneska veľmi nedostatkové položky. Pri tom ich význam je obrovský. Sú nesmeirne   dôležité pre psychohygienu a sebarozvoj    Stiahnuť 

 

 ŽITE  LEPŠIE   svoj   ŽIVOT NA STOLIČKE

 To, ako žijeme je závislé na tom, ako sa cítime a ako myslíme.

PODSTATA spočíva vo vzájomnom previazaní tela a mysle, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Ubehli milióny rokov, než sme sa stali moderným človekom  a dedičstvo života našich pradávnych predkov z rodu Australopithecus afarensis máme uložené v mozgovom kmeni, v DNA, v potrebách svojho tela, v inštinktoch, v modeloch správania.   

Za posledných 100 rokov sme urobili obrovský technologický skok, ktorý sa odráža v "neobvyklom" spôsobe života pretože napriek všetkej technike, ktorá slúži pre pohodlie našich životov, sme stále bytosti, ktoré potrebujú pohyb. To ako s telom zaobchádzame sa odráža na našom myslení a konaní.  

Základné prvky mojej práce:

RADOSŤ  JE  JEDEN Z  NAJVÝZNAMNĚJŠÍCH PARAMETROV

RADOSŤ  a   ZDRAVIE
Tradičná čínska medicína postuluje prepojenie medzi emóciamia kondíciou jednotlivých  orgánov. Napríklad obličky poškodzuje strach, hnev „napáda“ žlčník a pečeň, nerozhodnosť škodí slezine a žalúdku, smútok útočí na pľúca a hrubé črevo a srdce trpí účinkami veľkých emócií.  RADOSŤ  je emócia, ktorá vnáša do tela uvoľnenie, odstraňuje napätie svalov, ktoré sa premieta do napätia orgánov a následne až narušuje ich funkčnosť a v prípade, že stav trvá dlhšiu dobu, dochádza k skutočnému poškodeniu fyzického a mentálneho zdravia. To sú účinky faktoru, o ktorom všetci hovoria a ktorý sa volá STRES.  80  vypísaných PN zo sta majú diagnostikovaný problém spôsobený priamo či nepriamo stresom.
Aké pozitíva by  pre  Vás malo byť zdravý?

RADOSŤ  a ÚSPECH
Úspech
má nekonečné množstvo podôb a foriem a pre každého z nás vyzerá inak.  Úspech vyžadujeinvenciu, kreatívnosť, vytrvalosť, potrebujeme vidieť „svetlo na konci tunela“. Cesta k úspechu nikdy nie je jednoduchá a priama. Musíme riešiť veci za pochodu s pomocou nových prístupov, neobvyklých postupov a predovšetkým si musíme udržať  vieru v správnosť svojej cesty.   
Ako by sa vo Vašom živote prejavila schopnosť, byť optimistickou a dobre naladenou osobou?

RADOSŤ  a  VZŤAHY
Sme spoločenské tvory a potrebujeme byť svojim okolím akceptovaní a prijímaní, preto je osamelosť jedným z vysoko rizikových faktorov ovplyvňujúcich naše zdravie a naše životy. Optimisti a ľudia so zmyslom humoru sú spoločensky aj sexuálne príťažlivejší. Úspech nikdy, nik nedosiahne sám, vždy potrebujeme nejakých pomocníkov, inšpirátorov, dôverníkov, podporovateľov.
Akých úspechov by ste dosiahli, ak by ste dokázali mať výborné vzťahy s ľuďmi okolo seba?

Základným stresovým prejavom je dvíhanie sa ramien dohora, k ušiam. Často sme tak pohrúžení do práce, že si ani neuvedomujeme, že nám hlava prostredníctvom tela oznamuje, že už TOHO MÁ DOSŤ a že je už na čase si oddýchnuť. Nerešpektovanie týchto signálov spôsobuje to vysoké percento chorôb následkom stresu. A ten najvýznamnejší stres, ktorý telu a sprostredkovane svojej mysli spôsobujeme, je nehybnosť na stoličke. Pamätáte? Lucy sa hýbala rozličnými spôsobmi celý deň a my? Urobte si časový snímok dňa a zaznamenajte si dobu, po ktorú ste sa hýbali a spôsoby, ktorými ste sa hýbali.   
Skúste: postavte sa, nohy sú na šírku panve a uvoľnite ramená. Pomaly a vedome začnite krúžiť s ramenami dopredu v maximálnom možnom rozsahu. Je dôležité, aby ste si v každom okamihu boli vedomí toho, či vaše ramená využívajú ten najväčší možný rozsah. Keď urobíte desať kruhov dopredu, urobte tým istým, vedomým spôsobom, kruhy dozadu, zasa desať. Ak ste docvičili, chvíľu preciťujte pocity v ramenách. Ešte ostaňte chvíľu stáť a začnite pre zmenu robiť minimálne kruhy desať kruhov dozadu a desať kruhov dopredu. Uvedomte si rozdielnosť pocitov a účinkov v ramenách. A ešte jeden variant, zavrite oči a iba si predstavujte, že krúžite ramenami dopredu a dozadu v tvare špirály. Začnite akoby veľký kruh, ktorý s každým opakovaním zmenšujete až do mini rozsahu a vracajte sa z mini kruhu do maximálneho. Hoci sa vaše ramena nepohli, v mysli ste mohli zaznamenať pocit pohybu. Reálne mysľou vieme ovládať telo a naopak telom dokážeme ovládať pocity a emócie.

Poznáte situácie, kedy po dni intenzívnej duševnej práce prídete domov a už iba z posledných síl zoberiete ovládač od TV, zapnete ju a zrútite sa na gauč? Ste praktický mŕtvi. Prečo? Celý deň ste presedeli na stoličke takmer nehybne, podobali ste sa mŕtvole, tá je tiež bez  pohybu. Ako môže životná energia v tele kolovať a oživovať vás fyzicky a mentálne? A tak pomaly, plní života, zomierame a trpíme, pretože naše telo a myseľ  s ešte stále zakódovanou potrebou pohybu trpia. Stávame sa zamračení, bez nálady, frustrovaní, časom vyhoretý a v najhoršom prípade sú z nás pacienti psychiatrických ambulancií alebo špecialistov internistov, ortopedov a ďalších.

Najväčší problém, ktorý sami sebe spôsobujeme je to, že sme bez pohybu.

A pri tom je TO tak JEDNODUCHÉ

Život na stoličke môže byť plný pohybu a zábavy, len keď vieme ako na to. Nemyslite si, že ak si každú hodinku pár minút „doprajete“, že nebudete stíhať svoje povinnosti, práve naopak. Budete fyzicky aj mentálne svieži a práca vám pôjde lepšie od ruky.
Skúste: postavte sa a s nádychom prejdite cez upaženie do výponu s rukami nad hlavou a stojom na špičkách. Môžete sa tak poprechádzať alebo to niekoľko razy zopakovať. Je to nesmierne oživujúce a osviežuje to celé telo, kotré sa natiahne, krv sa v žilách rozbehne a vy sa cítite lepšie.

Cvičenie, ktoré prinesie úžitok telu aj mysli však musíte vykonávať vedome a cielene, nesmiete pri tom myslieť na nič iné. Cvičenie na stoličke je jednoduché, nemusíte sa prezliekať, nemusíte sa po ňom sprchovať. Využívajte  poznatku, že mozog funguje najlepšie s úsmevom a radosťou a ešte získate väčší sexappeal. Viete, mozog je vo svojej dokonalosti a genialite trocha naivný.  Ak sa budete tváriť, že je vám dobre, uverí tomu. Skúste slabiky HU HU HA HA  hlasno vydychovať tak, že pri tom cítite sťahy bránice a čo zistíte?  Je to smiešne! A svet vám zasa bude pripadať ako dobré miesto k žitiu.  Dobrou správou je, že po krátkom čase vám bude stačiť si HU HU HA HA iba pohmkávať a ten istý účinok radosti sa dostaví. Môže byť lepšieho lieku v nepríjemnej situácii než tichý úsmev? Budete zažívať viac spokojnosti, úspechu, stanete sa obľúbenejší u priateľovkolegov, aj u zákazníkov a klientov.  

Každý si vyberá, kam sa zaradí, či  spomedzi  sto bude medzi osemdesiatkou zbytočne chorých alebo  bude v menšine, ktorá si žije svoje radostne vedomé dni.  

Svetová zdravotnícka organizácia definuje ZDRAVIE:
 „Stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”.

Život je krátky a smrť  dlhá.
 Ako svoj čas prežijeme a čo sa nám podarí závisí na našom tele a našej mysli a my im môžeme jednoducho a účinne pomôcť.