Niečo na čítanie

MEDITÁCIA ÚPLNE INAK

Čo to vlastne meditácia je?
Najčastejšie si meditáciu predstavujeme ako Budhu, ktorý ostal s ľahkým úsmevom vo svojom čase a vo svojom priestore. Vyzerá to pasívne, skoro akoby spal a nič sa nedialo. V skutočnosti sa toho deje strašne veľa. 

Meditácia je v prvom rade je to uvoľnenie a koncentrácia alebo koncentrované uvoľnenie alebo uvoľnená koncentrácia a to sa odohráva buď v prázdnote alebo v uvedomovaní si niečoho.

Takže ak niekto vie relaxovať má pred sebou ešte kúsok snaženia, aby dospel do meditácie, aj keď pravdu povedať, relaxácia je základnou podmienkou meditácie. Je potrebné mať uvoľnené – relaxované telo a myseľ, ktorá musí byť súčasne koncentrovaná na prázdno alebo na niečo alebo iba koncentrovane pozoruje procesy.

Meditáciu zažil každý z nás – sú to tie okamihy, kedy sa sústredíte na niečo tak, že úplne prestanete vnímať okolie a v podstate neviete, čo sa okolo vás odohráva.  Skvelé sú v tom deti,  pre ktorých je to absolútne prirodzený stav. Meditáciu môžeme zažívať aj pri obyčajnom krájaní cibule. Ide vlastne o to, že bdelo a sústredene konáte – uvedomujete si, ako nôž vchádza do cibule, vnímate odpor, ktorý vám cibuľa dáva, vnímate intenzívne jej farbu, vôňu, zvuky, ste si vedomí toho, ako držíte nôž, aká je rúčka noža, jej veľkosť, tvar. Je to ako tanec – vnímate svoje telo a jeho umiestnenie v priestore, ste si vedomí toho, ako telo pracuje, ako sa cíti, ako sa hýbe. Cítite svoj dych. Je vám dúfam jasné, že ak máte toto všetko sledovať pri krájaní cibule, nemáte šancu vnímať nič iné.

Čo mi  meditácia dáva?  Nadväzujem a upevňujem vzťah so sebou, objavujem svoje vnútorné zdroje, dobíjam si energiu, nachádzam úľavu a podporu, spoznávam svoju silu tvorenia.

To všetko má každý z nás na dosah ruky.  Meditáciu sa môžeme učiť v tichu svojho pokoja, môžeme ísť do prírody a nájsť tiché miesto.

Jedna z ciest, ako sa dostať do stavu blízkeho meditácii je HARMONICKÝ  A  OPAKOVANÝ  POHYB. Tým môže byť napríklad plávanie, lyžovanie, beh, ale je to aj NORDIC WALKING. Pri kontrole všetkých  prvkov vedomého pohybu, sa dostávate do stavu koncentrácie, kde objektom skúmania je vaše vlastné telo a procesy, ktoré sa v ňom odohrávajú. Na viac sa pri potulkách prírodou dostávate na miesta, ktoré váš pokoj prehĺbia a umocnia vaše spojenie so sebou. Základnou podmienkou je ale v tomto prípade byť sám alebo udržiavať ticho beze slov  a pozorovať a vnímať svoje telo.