Niečo na čítanie

DYCH

KEĎ  NEDÝCHAME,  NEŽIJEME

                                                         Dych je veľký DAR.

Prvé, čo urobíme po svojom príchode na svet, nadýchneme sa a posledným výdychom uzavrieme svoj život.
Je vzácny a drahocený a je zdarma, každých 24 hodín, každého dňa. 

Na fyzickej úrovni oživuje naše buňky, prináša energiu do našeho tela a naše telo očisťuje.

Mozog ho potrebuje na to, aby mohol pracovať, veď bez dychu mozog zahynie a naša osobnosť s ním.
Je nástrojom pre zvládaní krizí
a pomáha nám zvládať negatívne emócie.

Na duševnej úrovni je to cesta, prostredníctvom ktorej sa môžeme dostať k sebe. 

Ak máte chuť, naučiť sa základom práce s dychom, prihláste sa na:
http://www.zitelepsie.sk/verejnost