Niečo na čítanie

Čo sa to deje?

Poslednom čase sa v médiach rozmohli články na téma dnešného spôsobu života, kedy sedíme a sedíme. Každý z  textov popisoval následky tohto trendu veľmi negatívne.

Čo nám to hrozí?
- obezita, kardiovaskulárne choroby, diabetes a predovšetkým problémy s bolesťami chrbta, platničiek. 
V každom jednom prípade hovoríme o výraznom  znížení kvality života.

Ľudská chrbtica je úžasný výtvor evoluce. Skladá sa z 34 stavcov, 23 platničiek, okolo 100 drobných kĺbov, viac ako 200 väzov a cca 400 svalov. A je to hlavný kanál, ktorý chráni miechu. Drieková časť chrbtica za deň vykoná až 40 000 pohybov a krčná časť dokonce až 50 000!  Neuveriteľná čísla. Ale z tohto pohľadu sa nemôžeme čudovať, že po chorobách dýchacích ciest je bolesť chrbta najčastejšou príčinou PN.

Dobrou správou je, že začať nie nikdy neskoro.

Špatnou správou je, že negativa dlhého sedenia neodstráni ani večerné cvičenie.

Ak by ste mohli stáť aspoň polovinu času zo zákonných ôsmi hodín, za rok by ste naviac spálili energiu, ktorá zodpovedá pätnáctim maratónom! To už stojí za to!  A ešte ušetríte chrbticu od špatného sedenia, samozrejme, ak sa ešte horšie nepostavíte :-DD.

Jedna dôležitá informácia - každých 20 - 30 minút by sme sa mali pohnúť - nemám na mysli pohyb, ktorým otvoríme šuplík u stolu, aby sme si otvorili čokoládu, ale pohyb, ktorý zaktivizuje svaly.  

          Pozývam vás na stretnutie, aby som vám mohla ukázať jednoduché pohyby, ktorými osviežíte svoje telo a aj myseľ.

Napríklad:
Vstaňte a pomaly a vedome vzpažte ruky cez upaženie a vytiahnite sa čo najvyššie - je to nesmierne osviežujúce.
Keď pôjdete na obed, kráčajte s chuťou, rozvolnite svoje ruky a robte dlhé kroky - uvidíte, ako sa telo bude cítiť príjemne a priam radostne.

Prajem vám šťastné dni.