Niečo na čítanie

elixír mladosti

Tisícročia hľadali mágovia a alchymisti elixír večnej mladosti a nenašli.  Myslím si však, že elixír mladosti si môže dopriať každý a z môjho pohľadu - z pohľadu trénera pamäti, sa elixír mladosti skrýva vo fungujúcom mozgu, plného nápadov a radosti.

Vyvíjame veľké úsilie na to, aby sme vyzerali dobre, tak aby sme boli štíhli, krásni, zaujímali dôležité miesto v spoločnosti. Málokto však venuje cielenú pozornosť svojmu mozgu. A predsa ten je v tom všetkom najdôležitejší.

V pondelok 13.3. som mala prednášku v Dolnom Kubíne, pretože tento týždeň je celosvetovo zameraný na mozog. Prišlo 12 ľudí. Je to veľa alebo málo?  Veľa z pohľadu toho, že už niekoľko rokov som sa snažila o podobné presentácie, prípadne som ponúkala aj kurzy trénovania pamäti - nik o to neprejavil záujem!  Ak sa však pozrieme na túto problematiku z širšieho pohľadu, tak ľudí prišlo málo. Vysvetlujem si to tak, že  si ľudia myslia, že trénovanie pamäti je určené seniorom, ale to je veľký omyl!  Venovať cielenú pozornosť pamäti je nesmierne dôležité. Študenti môžu získať návod na to, ako sa učiť efektívne vďaka tomu, že si uvedomia pravidlá fungovania mozgu. Tý starší si vďaka tým istým pravidlám môžu vytvoriť  profesné prostredie, ktoré je bude posúvať na ceste úspechov v práci.  No a nezanedbateľný benefit?  Fungujúci mozog nám poskytne až do vysokého veku sebestačnosť, slobodu, nezávislosť a v konečnom dôsledku nám ušetrí veľa peňazí, pretože sociálne služby pre dôchodcov sú už dnes nedostatkové a drahé a toto sa bude každým rokom zhoršovať!!!

Spomínaný elixír mladosti spočíva v tom, že ak si v mysli uchováme zvedavosť, radosť, chuť učiť sa, spoznávať, tak si uchováme aj mladistvú myseľ a v tomto hľadaní nám práve trénovanie pamäti je veľmi užitočné!

Práca s mozgom je  zábavná, rozvíja kreativitu, ktorá je dnes hádam najžiadanejšou schopnosťou a svoje schopnosti môžeme zušľachťovať prakticky neustále.  Súčasne si vytvárame rezervu pre prípad, že náš mozog bude napadnutý nejakou chorobou -  Alzheimer, Parkinson, degeneratívne ochorenia mozgu, prípadne úrazom. Ak máme vytvorenú dostatočne veľku rezervnú mozgovú kapacitu, lepšie sa vysporiadame s následkami aj v prípade úrazu.

Iba na nás záleží akými chceme byť, je fascinujúce, aký potenciál máme k dispozícii!

Iba my ovplyvníme to, aký budeme teraz, o desať rokov alebo v čase svojej najväčšej starobe.