Niečo na čítanie

štvorlístok úspechu - II.

Už sme si povedali, že pre ÚSPECH potrebujeme presne vedieť, ako vyzerá náš cieľ, čo nám všetko umožní, čo nám zoberie. Potrebujeme byť koncentrovaní na stanovený cieľ, čo v konečnom dôsledku znamená, že na svoje činnosti nazeráme z pohľadu kompatibility s dosahovaním cieľa a súčasne nazeráme na situácie a ľudí, ktorí nám do života vstúpia ako na zdroj inšpirácie, ktorý nám môže ukázať ďalšie možnosti na ceste k cieľu, prípadne nás varovať a eliminovať omyly.

K úspechu ďalej potrebujeme EMÓCIE a CHYBY.

Možno sa chyby v tomto koncepte zdajú byť nelogické, ale uvedomme si, že čím menej chýb spravíme, tým skôr sa k cieľu dostaneme. Druhou stránkou je poznanie, že chyby sú zdrojem nášho učenia. A pravdou je, že asi ešte nikdy nik nedosiahol úspechu bez zakopnutia. Chyby preto môžeme brať ako nevyhnutnú daň, ale v každom prípade je žiaduce ich eliminovať a na druhú stranu využiť ich potenciál poučenia. Tu by som chcela poukázať aj na to, že lístky štvorlístka sa dopĺňajú. To znamená, že ak sme si vedomí svojho cieľa a sme naňho sústredení, vytvárame si základňu pre minimalizáciu chýb.

Keď sa dopustíme chyby, dostávajú sa k slovu emócie a to už vie byť niečo! Zvládať emócie s chladnou hlavou je nesmierne užitočné - šetrí nám to energiu, čas a peniaze. Ešte dôležitejšie je vedieť si udržať pozitívne nastavenie a optimistickú myseľ, pretože to je "mozgové rozpoloženie", v ktorom dokážeme byť kreatívni, nachádzame riešenia, nerobíme chyby, vieme jednoducho pracovať so svojou mysľou tak, aby sme z nej dokázali získať maximum. Pozitívne emócie sú významným prvkom pri práci s cieľmi a s ich sledovaním.

Všetky lístky štvorlístka sú prepojené a navzájom sa podporujú a umocňujú. 

V ďalšom pokračovaní vám ukážem tri zdroje sily, ktoré máme stále k dispozícii a môžeme ich použiť pri každom "lístočku".